Hoofdstuk 3

Formules en grafieken

Kies je onderwerp

3.1 Lineair of niet

3.1 Lineair of niet

 In deze paragraaf leer je hoe je aan de grafiek kunt herkennen of een er wel of geen lineaire formule bij hoort. Je leert ook dat als het geen lineaire grafiek is, je de grafiek een vloeiende kromme noemt. Kijk goed in het onderstaande filmpje hoe je dit doet....

3.6 RC berekenen

3.6 RC berekenen

 In deze paragraaf leer je hoe je de richtingscoëfficiënt (r.c.) kunt berekenen als je hem niet makkelijk kunt aflezen. Daarnaast leer je ook hoe je formules kunt maken bij lineaire grafieken wanneer formules dezelfde r.c. of hetzelfde begingetal hebben. In het...