Hoofdstuk 1

Procenten

Kies je onderwerp

1.2 Percentage gegeven

1.2 Percentage gegeven

 In deze paragraaf leer je hoe je de nieuwe prijs kunt uitrekenen bij een procentuele prijsverhoging of prijsverlaging. Je leert ook wat het verschil is tussen een prijs exclusief en inclusief BTW en hoe je de prijs inclusief BTW kunt uitrekenen. In het filmpje...

1.3 Percentage gevraagd

1.3 Percentage gevraagd

 In deze paragraaf leer je hoe je de procentuele toename kunt uitrekenen. Ook leer je het verschil tussen absolute en relatieve toename. Kijk het filmpje hieronder, daarin leer je het regeltje dat we gebruiken om de procentuele (= relatieve) toename uit te...

1.5 Terugrekenen naar 100%

1.5 Terugrekenen naar 100%

 In deze paragraaf leer je hoe je kunt terugrekenen naar 100%. Dit doe je bijvoorbeeld wanneer je weet dat 12,6% van de leden van een sportclub jonger dan 18 zijn en je weet dat dit dan gaat om 32 leden. Als je wilt weten hoeveel leden de club in totaal heeft...

1.7 Exponentiële formules

1.7 Exponentiële formules

 In deze paragraaf leer je hoe je exponentiële formules kunt maken en hoe je ze kunt gebruiken. Je gebruikt een exponentiële formule als er elke keer (bijvoorbeeld elk jaar) hetzelfde percentage bij komt of af gaat. Dit is bijvoorbeeld het geval bij rente op een...