Hoofdstuk 4

Statistiek

Kies je onderwerp

4.5 Centrummaten

4.5 Centrummaten

  In deze paragraaf leer je hoe je centrummaten kunt bereken. Centrummaten zijn het gemiddelde, de modus en de mediaan. In het eerste filmpje leer je hoe je het gemiddelde en het gewogen gemiddelde kunt berekenen. Belangrijk is dat je de berekeningen natuurlijk...