3.5 Volgorde

Hoofdstuk 3 - Assenstelsels en grafieken

In het vorige hoofdstuk heb je geleerd over de rekenvolgorde. In deze paragraaf maken we de sommen uitdagender. Je moet nu namelijk de rekenvolgorde gaan combineren met het rekenen met positieve en negatieve getallen.

Je weet natuurlijk nog dat je altijd eerst moet uitrekenen wat er tussen haakjes staat. Daarna doe je x en : van links naar rechts. Als laatste doe je + en – van links naar rechts. Deze rekenvolgorde ga je nu combineren met de regels over vermenigvuldigen en delen met negatieve getallen die je in de vorige paragraaf hebt geleerd. In het volgende filmpje zie je een aantal voorbeelden. Belangrijk: schrijf altijd de tussenstappen op!

Goed dat je dit blog hebt bekeken. Veel succes met het maken van je huiswerk of het leren voor je toets. Abonneer hieronder op de nieuwsbrief of op mijn YouTube kanaal om op de hoogte te blijven van nieuwe video’s.