3.2 Assenstelsel

3.2 Assenstelsel

3.2 Assenstelsel Hoofdstuk 3 - Assenstelsels en grafieken   In deze paragraaf leer je over het maken van een assenstelsel en over punten tekenen met bepaalde co√∂rdinaten. Een assenstelsel bestaat uit een horizontale as (x-as) en een verticale as (y-as). Bij...
3.2 Assenstelsel

3.5 Volgorde

3.5 Volgorde Hoofdstuk 3 - Assenstelsels en grafieken In het vorige hoofdstuk heb je geleerd over de rekenvolgorde. In deze paragraaf maken we de sommen uitdagender. Je moet nu namelijk de rekenvolgorde gaan combineren met het rekenen met positieve en negatieve...