2.1 Getallen

2.1 Getallen

2.1 Getallen Hoofdstuk 2 - Getallen In deze paragraaf leer je over getallen en over verschillende eigenschappen van deze getallen. Belangrijk is dat je het verschil weet tussen cijfers en getallen. Met de cijfers 0 t/m 9 kun je getallen maken. Getallen bestaan uit één...
2.1 Getallen

2.2 Afronden

2.2 Afronden Hoofdstuk 2 - Getallen   In deze paragraaf leer je over het afronden van getallen. We bespreken drie situaties van afronden: het afronden van decimale getallen, het afronden op ronde getallen en het afronden in praktische situaties. Allereerst kijken...
2.1 Getallen

2.3 Bewerkingen

2.3 Bewerkingen Hoofdstuk 2 - Getallen In deze paragraaf leer je alles over bewerkingen die je met getallen kunt uitvoeren. We gaan het hebben over product, quotiënt, som en verschil. Ook bespreken we de rekenvolgorde. In het volgende filmpje leer je over de begrippen...