5.1 Machten

5.1 Machten

5.1 Machten Hoofdstuk 5 - Machten, wortels en verbanden   In deze paragraaf leer je hoe je een macht kunt uitrekenen en op welke plek machten thuishoren in de rekenvolgorde. Bij een macht heb je een grondtal en een exponent. Een macht uitrekenen kan soms uit het...
5.1 Machten

5.6 Formules met kwadraten

5.6 Formules met kwadraten Hoofdstuk 5 - Machten, wortels en verbanden   In deze paragraaf leer je hoe je een grafiek kunt tekenen bij een kwadratische formule en hoe je aan de formule kunt herkennen of de grafiek een dalparabool of een bergparabool is. Een...
5.1 Machten

5.7 Formules met wortels

5.7 Formules met wortels Hoofdstuk 5 - Machten, wortels en verbanden   In deze paragraaf leer je hoe je een grafiek kunt tekenen bij een formule waar een wortel in staat.  Een formule waarin een variabele (letter) met een wortelteken staat noem je een...
5.1 Machten

5.8 Periodieke grafiek

5.8 Periodieke grafiek Hoofdstuk 5 - Machten, wortels en verbanden   In deze paragraaf leer je hoe je bij een periodieke grafiek kunt bepalen wat de periode, het maximum en het minimum zijn. Dit leer je met het voorbeeld in het filmpje hieronder. Goed dat je dit...